Tiếng Việt‎ > ‎

Xin lời cầu nguyện

Xin lời cầu nguyện  trực tuyến - Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi là vào mọi lúc, trong mọi trường hợp, tham gia với bạn.

Yêu cầu cầu nguyện của bạn sẽ được cầu nguyện bởi đội cầu nguyện của chúng tôi, trong vòng 30 ngày. Khi bạn gửi một yêu cầu xin cầu nguyện, Xin cho biết nếu bạn muốn một ai đó để liên lạc với bạn, và để lại cho chúng tôi một số điện thoại để gọi cho bạn.

Hãy nhớ rằng bạn là một người con thiêng liêng và quý giá của Thiên Chúa và Thiên Chúa luôn luôn với bạn.

Nhiều phước lành cho bạn,
Đội cầu nguyện theo yêu cầu

Comments