Courses‎ > ‎Courses offered‎ > ‎

Afrikaans (First Additional Language)

Doelstellings
 1. Afrikaans word as Eerste Addisionele Taal by St Barnabas College aangebied.
 2. Ten spyte van die negatiewe geskiedenis van Afrikaans in ons land, is die doel hier om die leerder in staat te stel om taalvaardighede to verwerf; met ander woorde, om Afrikaans te kan praat en te verstaan.
 3. Om addisionele taal vir akademiese leer oor die kurrikulum te gebruik.
 4. Met vertroue en genot te luister, te praat, te skryf en aan te bied. Hierdie vaardighede [skills] en houdings vorm die grondslag vir lewenslange leer.
 5. Die addisionele taal te gebruik om hulle eie ervaringe en bevindinge oor die wêreld mondelings and skriftelik uit te druk.
 6. Die addisionele taal te gebruik as ʼn instrument vir kritiese en kreatiewe denke.

Vereistes: Leerkrag
 1. Onderwysers moet sensitief wees vir taalprobleme van baie van ons leerders en aandag daaraan gee.
 2. Onderwysers moet ʼn goeie begrip van taal het, asook kennis van taal met ʼn passie aan leerders oordra.
 3. ʼn Agtergrond van die geskiedenis van Afrikaans moet ook binne konteks aan hulle oorgedra word, om sodoende die negatiwiteit daarteenoor af te breek.
 4. Onderwysers moet met mekaar saam werk en mekaar ondersteun.
 5. Onderwysers word aangemoedig om kollegas na hul klasse te nooi, op hierdie manier kan vaardighede en waardevolle kennis oorgedra word.
 6. Die handhawing van dissipline in die klaskamer is baie belangrik, want daarsonder kan effektiewe onderrig nie plaasvind nie.

Afrikaners [Afrikaanssprekendes] is Plesierig en Luid!!!