Domovská stránka

Web je věnován mé výuce na ZŠ ve Frýdku-Místku, Lískovci. Ve školním roce 2013–14 učím v 6. ročníku matematiku a informatiku, v 9. ročníku občanskou výchovu a pohybové aktivity (skupina chlapců).

Výsledky 4. čtvrtletního testu

přidáno: 10. 6. 2014 6:58, autor: Jiří Stavinoha   [ aktualizováno 10. 6. 2014 7:00 ]

V pondělí 9. 6. žáci 6. třídy psali 4. čtvrtletní test z matematiky (viz ukázka 1ukázka 2). Výsledky si můžete prohlédnout v přehledu testů.

4. čtvrtletní test z matematiky

přidáno: 5. 6. 2014 10:37, autor: Jiří Stavinoha   [ aktualizováno 5. 6. 2014 10:49 ]

V pondělí 9. června budou žáci 6. třídy psát 4. čtvrtletní test z matematiky. Obsahem testu bude:
 • sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel
 • určení největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku čísel
 • čtení souřadnic v souřadnicovém systému a čtení informací z grafu
 • pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, rovina a jejich značení, symboly pro zápis vzájemné polohy geometrických útvarů
 • měření úhlů a jednotky stupeň, minuta a vteřina
 • konstrukce trojúhelníků pomoci délek 3 stran
 • konstrukce trojúhelníků pomoci velikostí 2 úhlů a délky 1 strany
 • součet úhlů v trojúhelníku
 • rýsování obrazů bodů, úseček, mnohoúhelníků a kružnic v osové souměrnosti
 • konstrukce osy souměrnosti
 • rýsování obrazů bodů, úseček, mnohoúhelníků a kružnic ve středové souměrnosti

Opravný test – osová a střed. souměrnost

přidáno: 29. 5. 2014 2:14, autor: Jiří Stavinoha

Ve středu 4. 6. si budou moct žáci 6. třídy napsat v matematice test z tématu Osová a středová souměrnost. Náplní testu bude:
 • výběr shodných útvarů
 • rýsování obrazů bodů, úseček, mnohoúhelníků a kružnic v osové souměrnosti
 • výběr osově souměrných útvarů
 • určování os souměrnosti
 • konstrukce osy úsečky a osy úhlu
 • rýsování obrazů bodů, úseček, mnohoúhelníků a kružnic ve středové souměrnosti
 • výběr středově souměrných útvarů
 • určování středu souměrnosti

Výsledky testu – osová a střed. souměrnost

přidáno: 29. 5. 2014 2:09, autor: Jiří Stavinoha   [ aktualizováno 29. 5. 2014 2:11 ]

Ve středu 28. 5. žáci 6. třídy psali test z tématu Osová a středová souměrnost (viz ukázka 1 a ukázka 2). Výsledky si můžete prohlédnout v přehledu testů.

Test – Osová a středová souměrnost

přidáno: 20. 5. 2014 7:40, autor: Jiří Stavinoha

Ve středu 28. 5. budou žáci 6. třídy v matematice psát test z tématu Osová a středová souměrnost. Náplní testu bude:
 • výběr shodných útvarů
 • rýsování obrazů bodů, úseček, mnohoúhelníků a kružnic v osové souměrnosti
 • výběr osově souměrných útvarů
 • určování os souměrnosti
 • konstrukce osy úsečky a osy úhlu
 • rýsování obrazů bodů, úseček, mnohoúhelníků a kružnic ve středové souměrnosti
 • výběr středově souměrných útvarů
 • určování středu souměrnosti

Výsledky opravného testu (Geometrické útvary)

přidáno: 20. 5. 2014 7:22, autor: Jiří Stavinoha

V pondělí 19. 5. žáci 6. třídy měli možnost psát opravný test z tématu Geometrické útvary. Opravný test psalo 23 žáků. Výsledky si můžete prohlédnout v přehledu testů.

Opravný test – geometrické útvary

přidáno: 13. 5. 2014 0:09, autor: Jiří Stavinoha   [ aktualizováno 13. 5. 2014 0:10 ]

V pondělí 19. května si budou moct žáci 6. třídy napsat opravný test z tématu Geometrické útvary. Obsahem testu budou:
 • pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina a jejich značení
 • vzájemná poloha bodů, přímek, polopřímek a úseček, symboly pro zápis vzájemné polohy
 • pojmy kruh a kružnice
 • konstrukce kružnice určené středem a poloměrem
 • pojem úhel a jeho značení
 • měření úhlů a jednotky stupeň, minuta a vteřina
 • pojmy ostrý, pravý, tupý a přímý úhel
 • početní sčítání a odčítání úhlů (ve stupních a minutách)
 • pojmy vrcholové, vedlejší, střídavé a souhlasné úhly
 • konstrukce trojúhelníků pomoci délek 3 stran
 • konstrukce trojúhelníků pomoci velikostí 2 úhlů a délky 1 strany
 • pojmy rovnostranný, rovnoramenný a obecný trojúhelník
 • součet úhlů v trojúhelníku
 • konstrukce čtverce a obdélníku
 • obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku

Výsledky testu Geometrické útvary

přidáno: 11. 5. 2014 7:23, autor: Jiří Stavinoha   [ aktualizováno 11. 5. 2014 7:26 ]

Ve středu 7. 5. žáci 6. třídy psali test z tématu Geometrické útvary (viz ukázka 1ukázka 2ukázka 3). Výsledky si můžete prohlédnout v přehledu testů.

Test – Geometrické útvary

přidáno: 29. 4. 2014 5:37, autor: Jiří Stavinoha

Ve středu 7. 5. budou žáci 6. třídy v matematice psát test z tématu Geometrické útvary. Náplní testu budou:
 • pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina a jejich značení
 • vzájemná poloha bodů, přímek, polopřímek a úseček, symboly pro zápis vzájemné polohy
 • pojmy kruh a kružnice
 • konstrukce kružnice určené středem a poloměrem
 • pojem úhel a jeho značení
 • měření úhlů a jednotky stupeň, minuta a vteřina
 • pojmy ostrý, pravý, tupý a přímý úhel
 • početní sčítání a odčítání úhlů
 • pojmy vrcholové, vedlejší, střídavé a souhlasné úhly
 • konstrukce trojúhelníků pomoci délek 3 stran
 • konstrukce trojúhelníků pomoci velikostí 2 úhlů a délky 1 strany
 • pojmy rovnostranný, rovnoramenný a obecný trojúhelník
 • součet úhlů v trojúhelníku
 • konstrukce čtverce a obdélníku
 • obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku

Výsledky opravného čtvrtletního testu

přidáno: 29. 4. 2014 4:43, autor: Jiří Stavinoha   [ aktualizováno 29. 4. 2014 4:44 ]

V pondělí 28. 4. žáci 6. třídy měli možnost psát opravný čtvrtletní test z matematiky. Test psalo 21 žáků. Výsledky si můžete prohlédnout v přehledu testů.

1-10 of 37