Партньори

„РИС ЕЛЕКТРО” ООД - комплексни дейности в областта на електроенергетиката, възобновяемите енергийни източници и анализа на енергийни проекти;
 
 
"МАРКЕТ ЕНД ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ" ООД - консултантска компания за разработване на европейски проекти, бизнес планове, финансово и инвестиционно консултиране, пазарни и маркетингови анализи и прогнози


"УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ" ЕООД архитектурна компания за проектиране на промишлени и жилищни сгради и съоръжения.