Регистрация на фирми - Цени

Ако сте решили да регистрирате фирма, можем да ви предложим нашето съдействие в подготовката и подаването на документите. Като може да разчитате, че ще извършим услугата бързо и професионално.

Цената на тези услуги варира, в зависимост от конкретния ангажимент и основно е обвързана с вида на дружеството, което желаете да регистрирате - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ДЗЗД.

При поемане и на ангажимент за Пълно счетоводно и данъчно обслужване след регистрацията на юридическото лице предлагаме отстъпки.

При регистрация на юридическо лице, следва да знаете, че ще имате допълнителни разходи, които са свързани с Агенцията по вписванията, такса Нотариус, такса за Удостоверение за внесен капитал (издава се от банка):

За най-често регистрираните дружества (ЕТ, ООД и ЕООД), упоменатите по-горе такси са в размер:

- таксите за регистрация на ЕТ в Агенцията по вписванията е 50 лева, за ООД и ЕООД е 160 лева.

- таксите при нотариус са обикновенно в интервала 6 - 20 лева

- таксата за удостоверение за внесен капитал са от 20 до 50 лева и се определят според тарифите на избраната банка.

За допълнителна информация и безплатна консултация моля свържете се с НАС