Годишно приключване

Счетоводна кантора Статус Финанс предлага услугата годишно счетоводно и данъчно приключване.

За юридически лица, които нямат сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване, стандартната такса* е в размер едно месечно възнаграждение.

Ако изберете Нас за годишното си счетоводно и данъчно приключване на Финансовата година, ние ще извършим професионално, бързо и качествено в законоустановените срокове, следните услуги:

Конкретната услуга включва:

- Изготвяне и подаване на Отчети.

- Изготвяне и подаване на Годишната данъчна декларация на юридическото лице.

- Изготвяне и при Ваше желание и изпращане на личната данъчна декларация на управителя на дружеството, в случай че е самоосигуряващо се лице.

- Подготвяне на платежното за дължимият данък /в случай че има такъв/.

- Публикуване на отчетите в Търговския регистър на юридическите лица. /Агенцията по вписванията събира такса от 50 лева или ако се подаде подадем по електронен път таксата е в размер на 35 лева/.

* Окончателното възнаграждение се договаря пряко, след конкретизиране на обема работа.

Забележка: За осъществяване на посочените ангажименти може да бъде необходимо нотариално заверено пълномощно, чиято цена зависи от таксите събирани от избрания нотариус - между 3.60 до 6.00 лева.