Цени

Счетоводна кантора СТАТУС ФИНАНС ЕООД държи на личното отношение със своите клиенти и партньори.

Предлагаме различни пакети от услуги с цел задоволяване индивидуалните потребности на своите клиенти и партньори, като същевременно се стремим да помогнем за оптимизирането на разходите им.

Цените за пълно счетоводно и данъчно обслужване са индивидуални и са обвързани с документооборота, задължение за независим финансов одит, брои на персонала, дейността на фирмата, както и с конкретни ангажименти.

За да може да планирате правилно и точно разходите си са счетоводни услуги дългосрочно, когато използвате пакета „Пълно счетоводно и данъчно обслужване” няма да Ви изненадваме с допълнителни такси или сложни схеми на ценообразуване.

Важно е да знаете, че когато ползвате този пакет НЕ трябва да доплащате за:

- ревизии, когато се отнасят за период, през който ние сме водили счетоводната отчетност

- няма допълнителна такса за изготвяне на годишните финансови отчети на дружеството

- годишна данъчна декларация

- публикуване на годишните финансови отчети на дружеството (освен таксите събирани от Агенцията по вписванията)

- регистрация на трудови договори

- прекратяване на трудови договори

- консултации по данъчни въпроси

- изготвяне на справки за ръководството

- посещения при клиента, стига да са в рамките на необходимото за осъществявеното на дейността /от 2 до 4 пъти месечно/

За повече информация, моля да се свържете с НАС