نرم افزارهای آماری

 


نرم افزارهای اماری بسیار متنوع هستند. در هر حوزه علمی معمولا برخی نرم افزارها بیشتر  رایج هستند. هر کدام از این نرم افزارها نقاط قوت ضعفی دارند. برخی برای کاربران حرفه ای تهیه شه اند و برخی برای کسانی که می خواهند به سرعت نیاز خود را برطرف کنند. همان طور که می دانید در جامعه شناسی اس پی اس اس رایج ترین نرم افزار آماری است. لیست کاملی از نرم افزارهای آماری به تفکیک رایگان و غیررایگان بودن آن ها به همراه لینک دانلود نرم افزرهای رایگان را می توانید در اینجا ببینید. اگر دانشجوی علوم اجتماعی یا جامعه شناسی هستید (در هر کدام از گرایش  های مختلف) و قصد دارید در این همین حوزه ها شغلی بیابید لارم است حداقل با یکی از نرم افزارهای آماری آشنایی اولیه را داشته باشید و بتوانید در موقع لزوم نیاز کاری خود را برطرف سازید. گرچه هر چه بیشتر بدانید قاعدتا بهتر است
برای دیدن لیست کاملی از نرم افزارهای رایگان آماری به سایت زیر مراجعه کنید