Startside‎ > ‎

Pensjonister

Pensjonistene kan fortsette å være medlem i Neptun Polar og ha mulighet til å benytte seg av våre tilbud. Men da må pensjonistene selv melde seg inn, ellers vil de ramle ut av medlemsregisteret.
 
Å være medlem som pensjonist koster 100,- kroner per år. Dette må TIDLIGST betales 1. januar og seinest 1. mai det året man ønsker medlemskap.
 


Innmeldingen skjer ved å kontakte oss via vår e-post gm_nepp@statoil.com eller Tore Hugo Jensen (pensjonistenes representant til styret) på hujensen@online.no.