Neptun Polar Senior


 Velkommen til Neptun Polar Senior, velferdsklubb for pensjonister fra Statoil / Equinor

  Generell info om seniorklubben:

Reglene i Equinor krever at det dannes egne seniorgrupper i de enkelte klubbene. Seniorklubben skal ha eget styre og separat økonomi fra hovedklubben. Avgiften pr. i dag er kr. 100,- for å være medlem av seniorklubben. Tilskuddet fra Equinor blir regnet ut etter antall betalende medlemmer pr. 01.01. Ved årsskiftet 2018/2019 var det 56 betalende medlemmer.