Kontoinformasjon

Bank: DNB
Kontonummer: 1503 58 74426

NB! Merk alltid betalinger med navn og hva den gjelder.