Arrangementer‎ > ‎

Reiseregningsskjema

Vennligst fyll ut vedlagte skjema for refusjon av bilag.

Dette skjema skal benyttes ved alle påmeldinger på arrangementer i regi av Neptun Polar.
 
Kopier teksten, fyll ut relevant informasjon og print ut. Lim inn originale billag under utfylt skjema og scan returner til e-post for påmelding for aktuelt arrangement eller send i posten etter avtale med Neptun Polar:
Navn på deltaker:
Eventuell ledsager(e) som det kreves refusjon for:
Arrangement (hvilket og sted):
Dato:
Total kostnad:
Hvor mye skal refunderes i norske kroner:
Kontonummer:
Eventuelle merknader:

Hvis mer enn et bilag: Spesifiser og nummerer bilagene.