Besøk

Besøk telles elektronisk ved de fleste, men manuelt ved en del mindre bibliotek. Veiledningen sier at:

Besøk telles enten ved mekanisk/optisk teller i inngangsdøren eller ved manuelle stikkprøveundersøkelser. Tell samtlige besøkende.

Inkludert postbudet? Selve begrepsfeltet besøk/besøkende kan ikke tas som selvinnlysende, men bør beskrives nærmere. Danskene har prøvd å utvikle selve begrepet:

  • Et biblioteksbesøg [står det i En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebibliotek] er den hændelse, at en bruger (modtager af biblioteksydelser) besøger biblioteket for at benytte et eller flere af bibliotekets servicetilbud.
  • Fordelen ved denne definition er, at alle der registreres, også er reelle besøgend og ikke bare tilfældige besøgene som fx postbudet, der leverer dagens post eller en person, som bare kigger ind eller leder efter en bekendt.
  • Derved bliver der kun registreret personer, som i forhold til den bevilgende myndighed, kan betragtes som reelle brugere.

I statitsikkarbeid er det generelt er viktig å skille klart mellom den størrelsen (A) vi ønsker å måle, i dette tilfellet antall brukere av bibliotektjenester, og den størrelsen (B) vi av praktiske grunner ender opp med å måle. Vi må holde de to fra hverandre på begrepsplanet for å kunne diskutere hva den konkrete operasjonaliseringen vi har valgt, innebærer. Den elektroniske tellingen som de fleste bibliotek bruker, måler rett og slett hvor mange ganger en lysstråle blir brutt, og definerer i praksis antall besøk som antall brudd delt på to.

Den danske veiledningen går inn for å spørre ut brukerne om hvorfor de “krysser lysstrålen”:

Konsekvensen ved dette valg af definition er, at alle personer der kommer på biblioteket bliver adspurgt om deres ærinde på de dage, hvor den manuelle optælling gjennemføres (se herom senere).

Akkurat dette forslaget virker lite praktisk. Men den elektroniske tellingen bør med noen års mellomrom  sammenliknes med manuell telling (kalibrering). De som teller manuelt, kan i hvert fall sile ut både postbud og bibliotekets egen stab. Hvis de har mulighet for å observere telleren, kan de også avdekke hvordan avvikene oppstår, enten det nå er ryggsekker, hunder eller barnevogner som slår ut.

Comments