Startside‎ > ‎H. Kursopplegg‎ > ‎

Start med statistikk

Start med statistikk (SMS) er et innføringskurs i statistikk for bibliotekarer. Kurset er praktisk rettet. Vi legger vekt på enkle og intuitive metoder for å undersøke og presentere bibliotekenes virksomhet ved hjelp av tall, tabeller og grafiske figurer.

Profilering, markedsføring og lobbyvirksomhet er i økende grad avhengig av god dokumentasjon.

For å plassere biblioteket på politikernes dagsorden, trenger vi tall, statistikk og dokumentert kunnskap for å bevise våre påstander og underbygge våre argumenter. Dette er grunnen til at bibliotekstatistikken har blitt et satsingsområde for bibliotek og bibliotekforeninger som ønsker å påvirke politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt.

I løpet av denne kursdagen vil du jobbe med:
  • Hvorfor det er viktig å argumentere med statistikk
  • Hvilke sider av bibliotekets virksomhet kan og bør vi undersøke statistisk?
  • Hvordan kan vi bearbeide og tolke statistiske data?
  • Hvordan kan vi samle inn relevante tall?
  • Hvordan kan vi presentere våre data?
Grunnkurset går over en dag.  Vi gjennomgår de ulike fasene i statistikkarbeidet. Kurset kombinerer korte forelesninger, samtaler og praktiske øvelser med PC.  Hensikten er å bli kjent med hvilken nytte bibliotek og bibliotekarer kan ha av statistikk.