Startside‎ > ‎F. Fagartikler‎ > ‎

1. Faglighet

Bibliotekstatistikken dreier seg om all systematisk kvantitativ informasjon som er tilgjengelig om bibliotekfeltet. Etterspørselen etter slik informasjon er raskt økende. For å styrke biblioteksektoren bør statistikken utvikles og utvides. Artikkelen om "Fag og forvaltning" beskriver de sentrale utviklingsoppgavene i lys av dagens situasjon.

Den offentlige statistikken er et produksjonssystem. Hensikten er å levere relevant og kvalitetsikret numerisk informasjon om feltets utvikling til bibliotekenes ledere, fagfolk og eiere, det vil si kommunene, moderinstitusjonene og Staten. Men det er enklere å formulere denne målsettingen enn å realisere den. Norsk bibliotekstatistikk er et bitte lite fagfelt, men likevel preget av mange og motstridende interesser. Fordi feltet er så begrenset, er det lett å observere spenningene mellom ulike aktører, interesser og kulturer. Det er også lettere å påvirke det som skjer. Forfatteren er ikke en distansert, men en deltakende observatør.

Statistikkens utvikling fram til i dag har nok vært sterkere påvirket av forvaltningens enn av fagmiljøets interesser. Men det blir galt å legge hele ansvaret på de statlige organene. Bibliotekmiljøet har i liten grad engasjert seg i statistikken som system. Også bibliotekfeltet fungerer som et marked: passivitet hos kundene gir passivitet hos leverandørene. Dette er i ferd med å endre seg, men ikke uten konflikt. Det er imidlertid bedre å legge problemene på bordet enn å skyve dem under teppet.  Statistisk utviklingsarbeid har alltid to sider. Den ene er teknisk og faglig og stiller krav til statistisk og samfunnsfaglig kompetanse. Den andre er politisk og strategisk og krever en blanding av prosesskompetanse og politisk skjønn. Begge bør foregå i åpent lende.  

Artikkelen og ressurslisten er fortsatt under arbeid (sen beta).

Comments