POČETNA STRANICA

Ocenjeni studentski radovi (videti stranu PREDLOG OCENA) 
 
 
 

UDŽBENIK:

 

WEB PREZENTACIJA

http://grants.hhp.coe.uh.edu/doconnor/PEP6305/ 

 
 

Sedmica

tema

Dodatne aktivnosti

Poglavlja udžbenika koji se moraju unapred pročitati

1

Pregled kursa, uvod

inicijalne konsultacije

 

2

Merenje, statistika i istraživanja;

Organizacija i  prikaz podataka

 

1,2

http://grants.hhp.coe.uh.edu/doconnor/PEP6305/Topic%20001%20Measurement.htm

3

Mere centralne tendencije i varijabiliteta

domaći zadatak

4,5

4

Vrste rasporedela.  Normalna raspodela i greška uzorkovanja. Percentili.

domaći zadatak

6,3

5

Korelacije. Regresija

domaći zadatak

7

6

Kolokvijum 1

 

 

7

t-test za nezavisne i zavisne uzorke

domaći zadatak

8

8

Analiza varijanse

domaći zadatak

9

9

Analiza varijanse kod ponovljenih merenja

domaći zadatak

10

10

Faktorska analiza varijanse

domaći zadatak

11

11

Kolokvijum 2

 

 

12

Napredne statističke procedure

domaći zadatak

12

13

Neparametrijska statistika

 

13

14

Kolokvijum 3

domaći zadatak

 

15

Završni ispit

 

 

 

 Odlične veb prezentacije (prate sadržaj predmeta)

http://grants.hhp.coe.uh.edu/doconnor/PEP6305/ 

http://www3.uta.edu/faculty/ricard/stats/statistics.htm

Odlične veb prezentacije (predavanja iz statistike):

http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/statnote.htm

 I naravno link ka jako važnim sadržajima:

http://www.sportsci.org/resource/stats/index.html

NOVO!!!

Link ka prezentaciji u kojoj su dati početni koraci u SPSS-u

http://www.np.ac.rs/index.php/yu/preuzimanjasve/nastavni-materijal/nm-filozofske-nauke/610-2-uvod-u-koriscenje-programskog-paketa-spss