ראשי



                                                   
                                  יאיר הראל - ייעוץ סטטיסטי                           
 
 
 
 
 
.במדעי המחשב - אוניברסיטת בר-אילן Bsc
 
 .בסטטיסטיקה - אוניברסיטת בר-אילן Msc
 
 
   סטטיסטיקאי בעל נסיון רב בעיבודים לתיזות, הצעות מחקר וסמינריונים
 
 
.ייעוץ בבחירת המבחן הסטטיסטי המתאים - 
    .EXCEL-או ב SPSS בניית גליון נתונים וקידוד בתוכנת - 
 .הפקת ממצאי סטטיסטיקה תיאורית - 
    .מבחן חי-בריבוע ,t-test ,סטטיסטיקה הסקתית דו-משתנית: מתאמים - 
  .סטטיסטיקה הסקתית רב משתנית: רגרסיות - 
.(עיבודים סטטיסטיים רב-משתניים לצורך בדיקת תוקף המדידה: מהימנות (אלפא קרונבך - 
 .הצגה מילולית, טבלאית וגרפית של הממצאים - 
 .כתיבת מסקנות והסברים סטטיסטיים לאור השערות המחקר
 
       .הייעוץ יאפשר לך להבין את הפרוצדורות הסטטיסטיות שנעשו ואת ממצאיהן ע"פ הצגתם בגרפים, בטבלאות ובמלל   
 
 .ליצירת קשר מיידי וקבלת הצעת מחיר נא לשלוח במייל כל חומר הקשור לעבודה ולהשאיר מספר טלפון ואחזור אליכם   
 
 .(טלפון: 7729513 - 054 (לא בשבת   
    001spss@gmail.com :מייל   
   
 

  .(כמו כן באתר תוכלו לראות דוגמאות לעבודות שביצעתי והסברים על ניתוחים סטטיסטיים שונים (צד שמאל למעלה