stationsmuseum

statiONSmuseum,
 
een museum vlakbij het stationsgebouw voor iedereen 
die wel van kunst en cultuur houdt, 
maar niet veel tijd heeft.

Stations museum Almere-Poort

culturele voorziening in een knooppunt van de Randstad


Een station is een waardevolle locatie door zijn bereikbaarheid, maar daardoor ook kwetsbaar voor bijvoorbeeld vandalisme. Veel mensen ervaren onveiligheid rond de stations.

Met een goed doordacht stedenbouwkundig en architecturaal plan zal de bezoeker zich veilig voelen. Met het ontwerp van het stationsmuseum kunnen we een binding creëren tussen de bebouwde omgeving ten oosten en ten westen van het station-Almere-Poort.

Een plek waar je met spanning naar uitkijkt. Met het ontwerp kunnen we een binding creëren tussen station en bebouwde omgeving, tussen de wereld van het reizen, de wereld van culturele activiteiten , de wereld van de kunst en de wereld van sport (2028).


Museum moet ruim worden opgevat: 

het is ook een kenniscentrum op meer niveau’s(musea-bibliotheek); er is ook ruimte voor culturele activiteiten. Het is een cultureel centrum waar mensen voor het vertrek of bij aankomst elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens en voorafgaand aan die ontmoeting kunnen mensen kennis nemen van exposities. Door het museum te situeren bij een spoorwegstation en binnen een groter geheel zien we voordelen wat betreft de haalbaarheid van museum en stationsgebouw. 

Goede toegankelijkheid voor alle bezoekers, en aangename expositie-ruimten en congresruimten, zorgen ervoor dat een ieder zich prettig voelt. Naast alle voordelen (synergie) is een combinatie station en museum nu goed te realiseren, omdat het betreffende spoorwegstation nog moet worden gebouwd.


Het stations museum:

Het scheppen van culturele voorzieningen in een knooppunt van de Randstad waar bewoners bijv. uit Almere, Amsterdam, en Utrecht graag komen; Stationsmuseum is een mogelijk onderdeel van de voorzieningen i.v.m. de Olympische Spelen van 2028 te Groot-Amsterdam.


Stationsmuseum kan een functie vervullen bij de “opvang” van bezoekers tijdens de Olympische Spelen van 2028. Het gebied rondom het station moet daarom ruimtescheppen voor mogelijk toekomstige ontwikkelingen. Het te bouwen centrum komt op een toplocatie wat betreft bereikbaarheid. De locatie ALMERE-POORT, is geschikt voor een museum in combinatie met een nieuw te bouwen stationsgebouw: zeer makkelijk te bereiken voor een groot aantal bezoekers uit de Randstad.Een combinatie van musea en kenniscentra voor Almere is op zijn plaats: al binnen tien jaar is Almere de vijfde stad van Nederland. Door het bouwen van een museum wordtde regio rond de stad Almere aantrekkelijker. Museum moet ruim worden opgevat: niet alleen exposities, maar er is ook ruimte voor een bibliotheek, een kenniscentrum, ruimte voor congressen en culturele activiteiten. Door ook activiteiten als congres, presentaties, voorstellingen in deze locatie gecombineerd te verzorgen wordt de economische haalbaarheid groter.


De functies van het “stationsmuseum Almere-Poort” zullen nader dienen te worden ingevuld. Het onderzoek naar behoeften en haalbaarheid dient op professionele wijze te worden uitgevoerd. Een concreet voorstel van de organisatie van het stationsmuseum, zoals hier gedaan wordt, geeft het voordeel van de mogelijkheid van concrete uitwerking.

Eerste schetsen en omschrijvingen kunnen richting geven aan mogelijke ontwikkelingen. Financiële steun voor een haalbaarheidsonderzoek is nodig. Een massastudie die past bij de beschikbare locatie, uitgaande van het programma van eisen, is uitgangspunt voor die haalbaarheidsstudie waarin economische/ ruimtelijke haalbaarheid wordt getoetst. Daarbij worden de totale kosten van het bouwproject berekend en afgewogen tegen de opbrengsten in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de opbrengst van energie van zonnepanelen op de gevels van twee piramiden.Elders in de wereld zijn al initiatieven genomen voor de bouw van een stationsmuseum.


Greely Freight StationMuseum

YouTube-videoEntree Nusantar, Almere, ontwerp ARC-
architecten bureau van Nahied Koolen


stationsmuseum te Almere, een idee van nahied koolen. 

(Deze website wordt u aangeboden door arc-architecten, bureau van Nahied Koolen, architecte d.p.l.g.)


interComments