Služby

Statické posudky

Zpracování statického posudku pro:
 • rekonstrukce bytů a bytových jader
 • rekonstrukce rodinných domů
 • půdní nástavby 
 • dodatečné otvory ve stěnách a stropech
 • dodatečné přitížení stropů a stěn
 • trhliny ve stěnách a stropech
 • nadměrné průhyby stropů a stěn

Projektová činnost v oboru statika staveb


Zpracování statické části projektů pro všechny stupně projektové dokumentace občanských, průmyslových a bytových staveb.


Návrh nosných konstrukcí
 • betonové a železobetonové konstrukce
 • ocelové konstrukce
 • dřevěné konstrukce
 • spřažené konstrukce: dřevo-beton, ocel-beton, beton-beton
 • základové konstrukce, kotvy, piloty, mikropiloty, opěrné stěny
 • nosné konstrukce ze skla a hliníku
 • konstrukce při rekonstrukcích, provizorní zajištění objektů při přestavbách


Technický dozor

Kontrola kompletnosti dodávek, kontrola prací a kvality před zakrytím konstrukcí, kontrola výztuže před betonáží a pod.


Nezávislá kontrola projektů, poradenství a konzultace v oboru statiky stavebních konstrukcí