קבלת פנים


באנו בשביל לעבור (את המבחן) נשארנו בגלל החיבה.

אתר זה ישמש לכם משענת לקראת אחד הרגעים המכוננים בחייכם, הרגע שבו תוכלו להמשיך את חייכם ללא שום חובת לימוד או אחרת לסטטיסטיקה. 
אני אישית מחבב את הגברת הוותיקה ואשמח כמובן שתארחו לי לחברה במפגשי עמה, אבל אני מודע לשונות הגדולה שבין אנשים שונים ואני סובלני לקבל ואפילו לסייע גם לאנשים שמסיבות שונות - בדרך כלל פגם גנטי - מעדיפים לא להתראות עם הגברת לעולם. 
לפעמים פרידה "סופית" היא הדרך לידידות אמיצה בהמשך