Vyprávění z římských dějin

VYPRÁVĚNÍ Z ŘÍMSKÝCH DĚJIN

 

Nejstarší dějiny římského národa jsou opředeny pověstmi. Z nich nejrozšířenější byla pověst o Romulovi a Removi, zakladatelích Říma. Znalo ji každé dítě. Rozviňme předivo několika nejznámějších pověstí tohoto národa, který zprostředkoval Evropě řeckou vzdělanost.