Dodatky

DODATKY

 

V Mertlíkových Starověkých bájích a pověstech chybějí některé pěkné příběhy, jako například Héró a Léandros, Ákis a Galateia nebo Bitva u Marathónu. A poněvadž buď přímo v textech, anebo v poznámkách vyskytují se na ně odkazy a zmínky, rozhodl jsem se proto podat v dodatcích alespoň stručný nástin těchto tří příběhů. Pro jednotnost snažil jsem se přitom zachovat nebo alespoň napodobit sloh všech předešlých kapitol.


- Misantrop 

 <<< HrdinovéHéró a Léandros >>>