Hem

Här till vänster kan du ta hjälp av olika videoguider för att lära dig använda programmet Starboard.

Jag heter Lise-Lott Larsson och den här webbsidan är tänkt att stödja och inspirera dig som använder programmet Starboard i ditt pedagogiska arbete.
Ja
g arbetar som utvecklare riktad mot IT på grundskolorna i Eskilstuna kommun.