Willkommen

 

          auf der Webseite von Philip Stanley

 

       Qigong Yangsheng

              nach Jiao Guorui

       Neiyanggong

              nach Liu Yafei

       Taijiquan der Wudang Schule.

              nach Tian Liyang