Inleiding

Vernieuwde website voor het schooljaar 2016-2017
Rond het Stanislashuis van Delft is een team van jezuïeten en niet-jezuïeten gevormd, die allen geïnspireerd en geschoold zijn door de Ignatiaanse spiritualiteit.
Zij willen graag deze spiritualiteit met anderen delen."Ignatius hechtte zeer veel gewicht aan de basisvragen: heeft mijn leven zin en richting en welke dan wel; hoe ontdek ik mijn eigen levensroeping?
Hij gunde veel mensen de kans om dit proces van groeiend inzicht door te maken. En vanuit dat verlangen stelde hij de Geestelijke Oefeningen samen, voortgekomen uit zijn eigen ervaringen.
Het zoeken naar richting van de eigen levensweg kan en moet een voortdurend thema blijven in het leven van een mens. . . Wat is het fundament van mijn leven en hoe moet ik op grond daarvan op tocht gaan?"

Uit: "Een richting te gaan" (p. 16)
Werkboek voor ignatiaanse spiritualiteit.

Bidden en bezinnen, leren en lezen, mediteren en luisteren. Van harte nodigen wij u uit aan de hand van elementen uit de ignatiaanse spiritualiteit het fundament van uw leven verder te verkennen en te verdiepen. U vindt onze verschillende activiteiten in het menu.