Priručnik za samovrjednovanje

Potrebni obrasci i uputstva nalaze se u prilozima.

Za popunjavanje obrazaca potrebno je spojiti se na Internet, te pristupiti web sjedištu http://e-kvaliteta.n-informatika.com s pristupnim podacima (korisničko ime i lozinka).

ĉ
Goran Hudovsky,
12. lis 2011. 03:07
ĉ
Goran Hudovsky,
12. lis 2011. 03:07
Ċ
Goran Hudovsky,
12. lis 2011. 03:07
Ċ
Goran Hudovsky,
12. lis 2011. 03:04
Comments