Projekt: Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - samovrednovanje

Opći cilj ovoga projekta je promicanje razvoja i modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj kako bi se omogućio usklađeniji razvoj politika razvoja ljudskih potencijala i kako bi se sustav lakše prilagodio strukturalnim promjenama u gospodarstvu, a sve u skladu s pravnom stečevinom Europske Unije u relevantnim područjima.

Glavna je svrha podržati razvoj jedinstvenog i sustavnog pristupa razvoju osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju s naglaskom na provedbi ovog koncepta u praksi te potaknuti razmjenu informacija o osiguranju kvalitete između pružatelja strukovnog obrazovanja i opće javnosti.

Više o projektu pogledajte ovdje.

Projektni tim:

Ian Hume
Voditelj tima
Ključni stručnjak 1 - Stručnjak za razvoj politike osiguranja kvalitete

Kerstin Schneider 
Ključni stručnjak 2 - Stručnjakinja za samovrednovanje strukovnih škola

Radosveta Drakeva
Ključni stručnjak 3 - Stručnjakinja za osiguranje kvalitete i VETIS

IPA Komponenta IV

(engl. Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA)
Razvoj ljudskih potencijala pridonosi jačanju gospodarstva i socijalne kohezije te prioritetima Europske strategije zapošljavanja u području: zapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja. Partner u projektu:


Projekt provodi WYG International Ltd., u suradnji s TribalHelm-om 

Podstranice (1): Školska godina 2012./2013.