กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ม.ค. 2558 19:15 NSDI Thailand แนบ 23_ISO 19135 Procedures for registration.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:14 NSDI Thailand แนบ 22_ISO 19118 Encoding.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:14 NSDI Thailand แนบ 21_ISO 19125-2 Simple Feature Access-Part 2 SQL Option.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:14 NSDI Thailand แนบ 20_ISO 19108 Temporal schema.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:14 NSDI Thailand แนบ 19_ISO 19107 Spatial Schema.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:13 NSDI Thailand แนบ 18_ISO 19109 Rules for application schema.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:13 NSDI Thailand แนบ 09_ISO 19138 Data quality measures.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:13 NSDI Thailand แนบ 08_ISO19139 XML Schema implementation.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:12 NSDI Thailand แนบ 07_ISO 19122 Qualification and certification of personnel.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:12 NSDI Thailand แนบ 06_ISO 19121 Imagery and Gridded data.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:12 NSDI Thailand แนบ 05_ISO 19126 Profile FACC Data Dictionary.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:11 NSDI Thailand แนบ 04_ISO 19113 Quality principles.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:11 NSDI Thailand แนบ 03_ISO 19114 Quality Evaluation Procedures.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand แนบ 02_ISO 19128 Web Map Server Interface.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand แนบ 01_ISO 19105 Conformance and Testing.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ 8_ISO19139 XML Schema implementation.pdf จาก มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ 7_ISO 19122 Qualification and certification of personnel.pdf จาก มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ 9_ISO 19138 Data quality measures.pdf จาก มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ 6_ISO 19121 Imagery and Gridded data.pdf จาก มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ 4_ISO 19113 Quality principles.pdf จาก มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ 3_ISO 19114 Quality Evaluation Procedures.pdf จาก มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ 2_ISO 19128 Web Map Server Interface.pdf จาก มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ 5_ISO 19126 Profile FACC Data Dictionary.pdf จาก มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:10 NSDI Thailand นำออกไฟล์แนบ 1_ISO 19105 Conformance and Testing.pdf จาก มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง
21 ม.ค. 2558 19:08 NSDI Thailand แนบ 17_ISO 19106 Profiles.pdf กับ มาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 23 เรื่อง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า