การกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ (FGDS)

ประกาศแล้ว!! เอกสารการกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ (FGDS)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

หมายเหตุ : เอกสารดังกล่าวอาจมีการปรับแก้ หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมายัง โทร. 02-1430562 อีเมลล์ thainsdi@gistda.or.th
Comments