Začiatok školského roku

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči, pozýva všetkých žiakov a rodičov na slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 so začiatkom dňa: 5.9.2016 v pondelok o 8:00 hodine v cerkvi.

Celodenná prevádzka materskej školy, školský klub, obedy ako aj školské auto budú od utorka 6.9.2016.


Všetkých Vás srdečne pozývame !