Jaak De Vuyst - stamboom en kwartierstaten

Wij hebben allemaal evenveel voorouders
(Seneca, Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver; 5 v Chr - 65 na Chr)

Meest recente aanpassing: 19/9/2015

Deze website bevat in eerste instantie de stamboom van de afstammelingen van Franciscus De Vuyst, gehuwd met Barbara Van Snick. Hij werd wellicht geboren rond 1730 (zijn zoon Franciscus werd in 1755 geboren). Zij woonden in de wijk "Huygeveld", vandaag nog een straatnaam in Sint-Antelinks (deelgemeente van Herzele).

Deze gegevens (dalende lijn - stamboom) werden aangevuld met mijn voorouders (stijgende lijn - kwartierstaten) en - gewoon omdat het leuk is te weten wie (hoe ver en soms ook hoe vaak) van wie familie is - de overige afstammelingen van die voorouders.  

Vele afstammelingen wonen nu nog in en om Sint-Lievens-Esse.  De vorige generaties waren dan ook behoorlijk honkvast (om praktische redenen:  de meeste mensen waren toen landbouwers, en moesten 's avonds naar huis om de dieren te verzorgen).

De makkelijkst bruikbare links naar de stamboom en kwartierstaten (telkens in wezen dezelfde informatie, in verschillende presentatievormen):

Verder op deze webstek vind je ook:

Bronnen:

  • zoals iedereen begon ik met parate kennis van de huidige generaties
  • resultaten van opzoekwerk in de hardcopy registers van de burgelijke stand (in Herzele en Zottegem)
  • opzoekingswerk in het VVF archief in Melle
  • Geneanet; in het bijzonder:
  • informatie uit het publieke domein (occasionele overlijdensberichten)

Overigens heb ik ook heel wat genealogische gegevens van andere "takken" De Vuyst. Deze webstek bevat enkel gegevens van bloedverwanten (personen die al met "mijn" tak verbonden werden).