Σχολη Οδηγων

Έτος 2000

Έτος 1998

H σχολή οδηγών Σταματίου δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1991.

Αναλαμβάνουμε διπλώματα

  • ερασιτεχνικά
  • μοτοσυκλέτας
  • επαγγελματικά

αλλά και Αναθεωρήσεις

Στο κάτω μέρος της σελίδας , μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση - δήλωση αλλά και την αίτηση εκτύπωσης για την νέα σας άδεια ή την ανανέωση της παλιάς.:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:

1) 4 Φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου (ανέπαφες μέσα σε φάκελλο)

2) Φωτοτυπία της ταυτότητας

3) Παράβολα 50€ , 30€ . 18€ , 10€ ,10€ και 20€ μετρητά στους γιατρούς (,10€ παθολόγος , 10€ οφθαλμίατρος)

4) Τις παρακάτω αιτήσεις με γνήσιο της υπογραφής σε Κ.Ε.Π ή Αστ.Τμήμα

5) Α.Φ.Μ , ΑΜΚΑ και Α.Μ.Α (αριθμό μητρώου ασφάλισης)

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να τυπώσετε τα ανωτέρω παράβολα τα οποία τα πληρώνετε στη τράπεζα:

Ηλεκτρονικό παράβολο

Εδώ θα βρείτε Παθολόγο , Οφθαλμίατρο στην περιοχή σας:

Συμβεβλημένοι γιατροί με το Υπουργείο Μεταφορών