Jeńcy wojenni‎ > ‎Biografie‎ > ‎

Zygmunt Dziembowski

    Urodził się 19 sierpnia 1888r. w Szamotułach. Uczęszczał do szkoły średniej w Poznaniu, skąd udał się na studia medyczne do Heidelbergu, Monachium, Berlina i Wrocławia. W 1913 zdał egzamin lekarski oraz obronił stopień doktora medycyny. W 1918 przystąpił do walczących w Powstaniu Wielkopolskim i został chirurgiem 2. i 5. szpitala polowego. Został zdemobilizowany w 1921 w stopniu kapitana. Aż do wybuch II Wojny Światowej pełni funkcję ordynatora chirurgii szpitala miejskiego i powiatowego w Bydgoszczy. Wydał w tym czasie wiele nagrodzonych na arenie międzynarodowej prac naukowych oraz artykułów. Sporządził także receptury kilku maści produkowanych także w latach powojennych. W 1939 roku hitlerowcy zniszczyli cały naukowy dorobek Dr Dziembowskiego. On sam, jako naczelny chirurg  szpitala wojskowego nr 802, dostał się do niewoli niemieckiej dnia 18 września 1939 roku. Podczas niewoli przebywał w stalagach w Ostrzeszowie i Wolsztynie, gdzie doczekał się oswobodzenia. Zmarł 16 lipca 1945 roku. Za swoją pracę na rzecz jeńców otrzymał m.in. w 1946 roku plakietkę Norweskiego Związku Kombatantów oraz Norweski Krzyż Wolności.