music samples   музикални примери

 

here you can hear short audio and video samples of our performance

тук можете да чуете кратки откъси от наши концертни изпълнения

 


MIXED CHOIR "PETKO STAINOV"                        СМЕСЕН ХОР "ПЕТКО СТАЙНОВ"

 
An American folk song:    Американска народна песен:


 Christmas song:           Коледна песен:
 
     
"Lud Gidia" by Petko Staynov, lyrics by P.Slaveykov
"Луд Гидия" - муз. Петко Стайнов", текст: Пенчо Славейков
 
 
Johann Georg Albrechtsberger:  Ave Regina Coelorum        
Йохан Георг Албрехтсбергер: "Привет, небесна царице!"


performance of women's choir - Bulgarian folk carol
изпълнение на дамски хор - коледарска песен, муз. П. Стайнов


performance of the chamber choir - "I Heard The Bells of Christmas Day"
изпълнение на камерния състав - американска коледна песен


видеозапис от изпълнение на хора:
video recording of the choir:
 
 
ALL RECORDINGS ARE FROM LIVE PERFORMANCES MADE WITH NON-PROFESSIONAL EQUIPMENT.  
WE APOLOGIZE FOR THE SOUND QUALITY!
 
ЗАПИСИТЕ СА ПРАВЕНИ С ЛЮБИТЕЛСКА ТЕХНИКА ПО ВРЕМЕ НА КОНЦЕРТ. ПОДНАСЯМЕ СВОИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НИСКОТО ИМ КАЧЕСТВО!