Uitstroommonitor en Kwaliteitsbeleid


12-12-2009
De uitstroommonitor 2008-2009 

kunt u hier downloaden

Nieuwsbrief uitstroommonitor Praktijkonderwijs

28-1-2009: De uitstroommonitor 2008/2009 is online.

Dit betekent dat de gegevens van de leerlingen die dit schooljaar uitstromen vanaf heden ingevoerd kunnen worden. De gegevens van leerlingen die uitstromen voor 30-09-09 kunnen ingevoerd worden tot 31-10-09.

Via de link en uw login gegevens kunt u nu rechtstreeks naar de vragenlijst om een of meerdere leerlingen achter elkaar in te voeren. Om de landelijke benchmark zo actueel mogelijk te houden verzoeken wij u om de gegevens op het daadwerklijke moment van uitstroming in te sturen.

In vergelijking met de vragenlijst van de uitstroommonitor 2007/2008 zijn enkele wijzigingen ingevoerd. Deze veranderingen komen onder meer voort uit de besprekingen in de regio die in het voorjaar van 2008 door IVA zijn georganiseerd.

Uitbreidingen in deze monitor zijn dat nu in vergelijking met voorgaande jaren ook wordt gevraagd naar:
a) of Leerling Gebonden Financiering is toegekend,
b) of de leerling tijdens het praktijkonderwijs een AKA/niveau 1 diploma en/of branchecertificaten heeft behaald,
c) of er een uitstroomprofiel overeen is gekomen én
d) welk advies de school in het laatste jaar praktijkonderwijs gaf met betrekking tot de best passende vervolgbestemming.

In de uitstroommonitor 2008/2009 wordt niet meer gevraagd naar de branchegroep van de organisatie waar de leerling uiteindelijk is gaan werken. Deze vraag is geschrapt omdat de ervaring leerde dat scholen de antwoordmogelijkheden op deze vraag zeer uiteenlopend interpreteerden.

De verwachting is dat met deze wijzigingen de uitstroom nog meer inzichtelijk wordt. Heeft u nog vragen over deze wijzigingen of u wilt daarop meer toelichting, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Ook in het geval u verder vragen of opmerkingen heeft over de landelijke uitstroommonitor praktijkonderwijs kunt u contact opnemen met het secretariaat van het platform praktijkonderwijs: 010-4041142 of dmsheijnens@actisadvies.nl.

Met vriendelijke groet,

Dennis Heijnens
Secretariaat platform praktijkonderwijs


20 mei 2008

In april zijn door het Landelijke Werkverband en het Platform Praktijkonderwijs vier regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de uitstroommonitor georganiseerd. De bijeenkomsten zijn bezocht door medewerkers van enkele tientallen praktijkscholen. Tijdens de bijeenkomsten werd allereerst ingegaan op het invullen van de monitor en de resultaten van de monitor van het schooljaar 2006-2007. De PowerPoint presentatie die daarvoor werd gebruikt kunt u op deze website downloaden. In het tweede deel van de bijeenkomst werd in een workshop gewerkt aan de manier waarop scholen aan de slag kunnen met de eigen uitstroomgegevens.Belangrijke opmerkingen over het invullen van de uitstroommonitor

Tijdens de bijeenkomsten zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de monitor. Het Landelijk Werkverband zal deze zoveel mogelijk gebruiken om de monitor verder te optimaliseren. Op een tweetal punten betreffende de definitie van uitstroom, waar tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten onduidelijkheid over was, wordt hieronder nader ingegaan:1. In de uitstroommonitor worden de gegevens van alle leerlingen die de school verlaten geregistreerd, dus ongeacht hun leeftijd, het aantal jaren dat ze op school in geschreven hebben gestaan of het moment waarop ze uitstromen. Een leerling stroomt uit als hij of zij bij de school uitgeschreven wordt. Dit geldt dus ook leerlingen uit de onderbouw die bijvoorbeeld naar een andere school gaan, ook voor hen dienen de uitstroomgegevens te worden ingevuld.

2. In de monitor wordt informatie over de situatie van de leerling op het moment van uitstromen geregistreerd. Het kan voorkomen dat een leerling uitstroomt naar een bepaald bedrijf, maar dat na korte tijd blijkt dat de leerling daar toch niet op zijn plaats is. De leerling komt vervolgens in een andere situatie terecht. Het is echter niet de bedoeling om deze situatie als uitgangspunt voor de monitor te nemen, het gaat om de situatie waar de leerling direct na uitstroom terecht komt, ook als deze na korte tijd alweer verandert.Verder wil ik u er nog op wijzen dat de uitstroomgegevens voor het schooljaar 2007-2008 op elk moment kunnen worden ingevuld. De monitor staat het hele jaar open. Voor het schooljaar 2007-2008 worden alle leerlingen die voor 1 oktober 2008 zijn uitgestroomd, meegeteld. U heeft in oktober zelf ook nog gelegenheid om de vragenlijst voor hen in te vullen. Leerlingen die vanaf 1 oktober 2008 uitstromen, worden meegeteld voor het schooljaar 2008-2009.Wij streven er naar dat alle praktijkscholen dit jaar de uitstroommonitor invullen! Wij zien de gegevens van uw leerlingen dan ook weer graag tegemoet.

Nieuws en info
Het Praktijkonderwijs heeft de ambitie om in 2010 tot de beste scholen in het Voortgezet Onderwijs te behoren.
http://www.actisadvies.nl/pags/advies/documents/upload5.pdf

Kwaliteit in beeld Regiorapport
Resultaten van de Inventarisatie 2007
Regio 8a Noord-Holland


Met de VOspiegel.nl kunt u zelf enquêtes samenstellen met vragen die zijn ingedeeld op basis van het waarderingskader van de inspectie. Daarnaast kunt u gebruik maken van compleet uitgewerkte en beproefde sjabloon enquêtes voor ondermeer  leerlingen, ouders, medewerkers en schoolverlaters. Via de VOspiegel.nl enquêteert u online, in de klas of middels een uitnodiging. U kunt de respons direct volgen. De resultaten van uw onderzoek kunt u eenvoudig online analyseren. Het opstellen van rapporten, inclusief statistiek en grafieken, is een eenvoudige taak. Hiermee bent u klaar voor de volgende stap in de verbetercyclus van uw onderwijs.

vraag: op de Praktijkschool West-Friesland hebben we schoolbreed een aantal VOspiegel enquêtes gehouden. We moeten nu de vertaalslag maken tussen de uitslag van de enquêtes onder ouders, leerlingen, collega's, externe contacten en stage bedrijven en punten die we in de school moeten aanpassen. Is er een school die ervaring hiermee heeft?

De arbeidsmarkt op!

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
voor schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en
Voortgezet Speciaal Onderwijs
http://www.iva.nl/images/upload/pubPDF1566.pdf

De uitstroom van leerlingen uit het
praktijkonderwijs in het schooljaar 2006-2007

http://www.werknemerinopleiding.nl/documenten/Uitstroom%20Praktijkonderwijs%202006-2007.pdf

De uitstroom van leerlingen uit het
praktijkonderwijs in het schooljaar 2005-2006

http://www.iva.nl/images/upload/pubPDF1470.pdf

Uitstroom Voortgezet Speciaal Onderwijs schooljaar 2002-2003 
http://www.iva.nl/images/upload/pubPDF1382.pdf

Uitstroom Praktijkonderwijs vergeleken over de jaren 2001-2002 met 2004-2005
http://www.minocw.nl/documenten/25