SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
AVO referentieniveau's ook voor het Pro?  90k v. 6 26 feb. 2010 04:32 peer scheepers
Ĉ
Weergeven Downloaden
Berekening tool om de loonkosten voor een werkgever te berekenen voor een Pro leerling met een SFB / Wajong indicatie.(vul het minimumloon zelf in, de rest wordt berekend)   25k v. 5 19 mei 2009 05:28 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
Rapportage meldlijn stageklachten MBO, HBO dec. 2009  765k v. 2 11 dec. 2009 00:39 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
FUWA VO 02: stagecoördinatorfunctie omschreven in Fuwa voorbeeldfunctie;Stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)   9k v. 3 11 jun. 2009 13:16 peer scheepers
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
formulier melding proeftijd  141k v. 3 8 mrt. 2009 22:37 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Handleiding inzet IRO  29k v. 5 8 mrt. 2009 22:35 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
IRO formulier  111k v. 5 8 mrt. 2009 22:35 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
formulier afsluiting IRO  26k v. 3 30 nov. 2008 11:05 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Verklaring werkgever 2 maanden in dienst  1478k v. 3 30 nov. 2008 11:05 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Verslagen formulier IRO  86k v. 3 30 nov. 2008 11:05 peer scheepers
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
Aanvraag formulier Jobcoaching   280k v. 3 30 nov. 2008 11:20 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Half jaar rapportage formulier Jobcoaching  242k v. 2 30 nov. 2008 11:20 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
formulier beoordeling werkgever Job coaching   155k v. 3 11 feb. 2009 01:45 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Beoordeling client / oud ll. Jobcoaching rapportage formulier  111k v. 2 30 nov. 2008 11:20 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
formulier verslagen Job coaching  131k v. 2 30 nov. 2008 11:20 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Wijzingen in Job coach traject formulier  173k v. 2 30 nov. 2008 11:20 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
Evaluatie Jobcoaching 2008, goed overzicht over gebruik, toepassing en kosten vanm jobcoaching t.o.v. begeleid werken en wsw indicatie.   646k v. 4 17 jun. 2009 00:08 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Toelichting en gebruik van formulieren Job coaching door Sjaak Verwer van Pro Werk   69k v. 3 17 jun. 2009 00:08 peer scheepers
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Weergeven Downloaden
Groen ideeën voor Maatschappelijke stages  395k v. 2 24 jan. 2010 03:37 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
Ideeën voor Maatschappelijke stages  68k v. 2 24 jan. 2010 03:37 peer scheepers
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Weergeven Downloaden
Arbeidstoeleiding voor leerlingen met ASS   51k v. 3 1 dec. 2008 16:09 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
de opstap uitleg stage en werktoeleiding Prowerk  139k v. 2 30 nov. 2008 10:18 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
Leerling werkplaatsen en arbeidstraining in en buiten school door o.a. Harry v.d. Brandt 2006  1213k v. 2 1 dec. 2008 14:31 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
Onderzoek naar AWITT en andere assessment testen  1224k v. 2 2 dec. 2008 14:08 peer scheepers
ċ

Weergeven
Op weg naar werk Handboek voor stagedocentenin het Praktijkonderwijs Sjaak Verwer in samenwerking met Gert Fokkens voor Work@Work  10 dec. 2008 05:11 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
 omschrijving regelwetgeving werk toeleiding   704k v. 9 30 nov. 2008 10:18 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Stage handboek Praktijkschool West-Friesland loc. Stede Broec  5523k v. 4 30 nov. 2008 10:16 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Voorbeeld van een Risico Inventarisatie en Evaluatie  54k v. 2 3 dec. 2008 14:31 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Stage beleidsvoorstel stage coördinatoren overleg 2005-2006  30k v. 2 28 nov. 2008 19:18 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Stagecoördinator Professioneel stage_portfolio  94k v. 2 3 dec. 2008 14:31 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
Stage handboek  4869k v. 6 30 nov. 2008 10:16 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Stage voorwaarden vanuit school als aanvulling bij de stageovereenkomst.  30k v. 2 1 dec. 2008 16:53 peer scheepers
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
aanvraag formulier te werk stelling vergunning TWV  44k v. 2 30 nov. 2008 08:47 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Bijsluiter ALGEMEEN tewerkstellingsvergunning  27k v. 2 30 nov. 2008 08:48 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Bijsluiter Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië (MOE-landen)tewerkstellingsvergunning  39k v. 4 30 nov. 2008 09:03 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
CWI folder Wav juli 2006 tewerkstellingsvergunning  506k v. 2 30 nov. 2008 08:58 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
De tewerkstellingsvergunning 2 soorten  22k v. 2 30 nov. 2008 08:58 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
Notificatieformulier_tewerkstellingsvergunning  22k v. 2 30 nov. 2008 08:58 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Schematisch overzicht Wav tewerkstellingsvergunning  54k v. 2 30 nov. 2008 08:58 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Wet arbeid vreemdelingen  139k v. 2 30 nov. 2008 08:58 peer scheepers
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Weergeven Downloaden
Handboek samenwerking Pro - MBO Hoorn, november 2006 J.A.M. Verwer (Pro-werk)   392k v. 2 1 dec. 2008 14:47 peer scheepers
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
aanvraagformulier loondispensatie  117k v. 2 30 nov. 2008 10:19 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Aanvraag loonkostensubsidie voor werkgevers die WIA, WAO een proefplaatsing aanbieden   133k v. 3 28 nov. 2008 19:17 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
Inventarisatie Wajong aanvragen Pro Noord-Holland   52k v. 4 30 nov. 2008 09:03 peer scheepers
Ċ
Weergeven Downloaden
wajong info  117k v. 2 30 nov. 2008 09:02 peer scheepers
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
Proefplaatsing melden door werknemer met een Wajong / WIA uitkering  138k v. 4 30 nov. 2008 08:54 peer scheepers
ĉ
Weergeven Downloaden
aanvraagformulier SFB indicatie  124k v. 2 30 nov. 2008 10:14 peer scheepers
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Weergeven Downloaden
CWI indicatieaanvraag WSW    19k v. 3 30 nov. 2008 14:15 peer scheepers