Selleks, et liituda meie tõuühinguga saada palun tõuühingu e-mailile vabas vormis avaldus koos lühikese tutvustusega endast ja oma koertest (kui sul on staff kodus). Juhatus vaatab avalduse üle ja vastab sellele 7 päeva jooksul. Alles peale positiivse vastuse saamist kanna sisseastumis- ja liikmemaks tõuühingu arvelduskontole.

Sisseastumismaks: 15 eur
Aastamaks: 10 eur

Tõuühingu e-mail: esbttu@gmail.com
Arvelduskonto: MTÜ Eesti Staffordshire`i Bullterjerite Tõuühing, EE537700771001955603, LHV