MTÜ Eesti Staffordshire´i Bulterjerite Tõuühing on loodud 2016 aastal ühendamaks staffordshire´i bullterjerite omanikke, kasvatajaid ja tõu huvilisi. Tõuühingu liikmel ei pea tingimata kodus olema staffordshire´i bullterjer. Piisab huvist tõu vastu ning tahtmisest kaasa lüüa ühingu tegemistes.
 MTÜ Eesti Staffordshire´i Bulterjerite Tõuühingu eesmärgiks tutvustada tõugu, nõustada ja toetada omanikke ning koguda ja jagada infot Eestis elavatest staffordshire´i bullterjeritest. Samuti korraldada näitusi ja teisi üritusi. Tõuühing soovib tõsta omanikke teadlikkust ja vastutustundlikkust, et staffordshire´i bullterjeritel oleks Eestis jätkuvalt positiivne kuvand.
 MTÜ Eesti Staffordshire´i Bulterjerite Tõuühing on Eesti Kennellliidu liige ning juhindub oma tegemistes EKL eeskirjadest.