Presentationen på TeachMeetSyd


Mer om det jag presenterade på TeachMeetSyd

Om du vill ha mer bakgrund till mina tankar om lärande, hållbarhet och användandet av digitala redskap i förskola och skola,
se under flikarna Presentations, Videos och Writing ovan, där finner du texter och videofilmer i dessa ämnen.


Edubuntus website


Om du vill göra en dator till den Edubuntu jag visade kan du hämta vad du behöver i denna mapp här:


I mappen kidzdator finns fyra filer:
  • Gör en kidzsdator, en kort beskrivning om hur du gör ett USB-minne som du kan installera Edubuntuversionen från och hur det går till.
  • Logga in i datorn, om de inloggningar som finns, en för användare och en för administratör och lite om vissa program
  • Tuxboot.0.6.exe ett program för att installera på USB-minnet.
  • clonezilla-live-MalmoEdubuntu_10.04_80Gb_141105.zip, själva intallationsfilen som packas upp på USB-minnet

Versionen är en färdig anpassad version av Edubuntu 10.04 med svenska översättningar etc.
Vill du testa nyare versioner kan du hämta från Edubuntus website.Speak som jag visade och finns med i installationen ovan i ett Sugarsystem som är inlagt i Edubuntuntu.
Sugar kan man köra så eller även från USB-minne. Se mer på Sugarlabs website.

Scratchs website:
http://scratch.mit.edu/

Det Scratchprojekt jag presenterade finner du 
under rubriken Tinkering ovan

Mer info och länkar kring Scratch finns i en blogpost;
MakeyMakeys website med mycket info, instruktionsfilmer och dokumentade projekt:

USB-mikroskop