Het Grootzegel

Op het grootzegel zien we in het midden het wapenschild met de halve adelaar en de drie kronen boven elkaar.Op het wapenschild staat een eikenboom.Het wapenschild wordt vast gehouden door twee schilddragers, links een Leeuw en de rechts een Wildeman. Kijken we goed op de achtergrond van het wapen en de schilddragers, dan kunnen we ranken en bladeren herkennen. Het geheel wordt gedekt door een gotische troonhemel, de pilaren staan tussen twee nissen of spitsbogen. Rondom is de tekst ; “S[igillum] SCABINORUM Q.MNITAT DE SNEKE” (zegel van de schepenen en gemeente van Sneek) aangebracht. Opvallend aan dit zegel is dat de schilddragers omgedraaid staan, op alle andere afbeeldingen staan ze anders om. Of dit een fout van de stempelsnijder was, of dat deze volgorde later is veranderd kunnen we niet zeggen. Er zijn nog twee exemplaren van dit zegel bekend. De oudste vinden we onder de Vrede van Groningen uit 1421, en een andere onder de gildenbrief van de timmerlieden uit 1481.

                                                                                                               

                                 Dit zegel hangt onder de Vrede van Groningen uit 1421                          Dit zegel hangt onder de gildenbrief uit 1481