Wageningers willen herstel stadsgracht

  

Maandag 12 oktober 2009 hield het Platform Stadsgracht Wageningen in de bibliotheek een informatieavond over zijn plannen voor de stad. Het was een goede, sfeervolle en drukbezochte avond. De hele zaal stond achter de visie van het platform, om de oostelijke stadsgracht te herstellen. Ook de aanwezige raadsleden lieten zich positief uit over een herstelde stadsgracht. Jelle de Gruyter leidde als onafhankelijk voorzitter kundig de avond. 

Voorzitter Rienk Kuiper presenteerde de ideeën van het platform over de restauratie van de Bergpoortbrug en het ontdempen van de oostelijke stadsgracht. “De demping in de jaren zestig was een historische vergissing, die ongedaan gemaakt moet worden,” zo begon hij. Het platform vraagt om een haalbaarheidsonderzoek. Er zouden nog veel restanten van de oude stadsgracht onder de grond zitten en gekeken moet worden of die te herstellen zijn. “Wageningen moet weer zichtbaar gemaakt worden als vestingstad. Dit is de logische 'kop' op de aanleg van de Rooseveltsingel” zei Kuiper. Herstel van de gracht maakt Wageningen bij de entree van het winkelgebied weer als vestingstad zichtbaar. Elders in het land blijkt dat investeren in cultuurhistorie inkomsten genereert uit toerisme. Bovendien verbetert zo de waterkwaliteit van de stadsgracht.
 

De gemeenteraad heeft al eerder een Masterplan voor de oostelijke binnenstad afgewezen. Dat was veel te duur. Dit plan liet een vijf verdiepingen hoge nieuwbouw zien op de plaats van de SNS-bank. Kuiper liet een montagefoto zien, en vroeg zich af of we dit nu in Wageningen

moeten willen. Bovendien zou het herstel van de gracht onmogelijk maken. Hij bepleitte het voorkómen van dit soort onomkeerbare maatregelen, en riep de Raad op een haalbaarheidsstudie naar het open graven van de stadsgracht te beginnen. Tot slot nodigde Kuiper alle aanwezigen uit om vooral ook de interne
tpetitie vóór het open graven van de stadsgracht te tekenen. Dat kan ook anoniem.

 

Rob de Graaf van adviesbureau Tauw Consult liet zien hoe Groenlo met succes zijn vestingstadkarakter benut. Nadat bierbrouwer Grolsch uit het stadje vertrok, moest er iets gebeuren. “Groenlo heeft 12 miljoen euro geïnvesteerd in restauraties en herstel van het vestingstadkarakter. Slechts 2 miljoen euro hoefde de stad zelf te betalen. Door slim te opereren heeft Groenlo 10 miljoen euro aan - vooral Europese - subsidies weten binnen te halen. De stad staat nu toeristisch stevig op de kaart. Jaarlijks bezoeken 450.000 mensen de stad, wat elk jaar 10 miljoen euro extra oplevert.”

 


 
Bekende Nederlander Maarten van Rossem vertelde over zijn jeugd in Wageningen. Op de hem eigen wijze haalde hij vernietigend uit naar de Wageningse politiek. Heel wat mooie plekken in Wageningen zijn verdwenen. Zo was er burgemeester De Niet. In de jaren zestig liet hij de monumentale panden langs de Stationsstraat afbreken. Het mooie stadspark langs het Plantsoen maakte plaats voor een verkeersdoorbraak, en de oostelijke stadsgracht werd gedempt. En dat allemaal om een nooit aangelegde weg mogelijk te maken naar het nooit gerealiseerde Uiterwaardenplan. Dat behelsde een grote woonwijk, die er gelukkig nooit gekomen is.
“Maar het gaat nog steeds door. Hoe heeft de Gemeenteraad kunnen instemmen met het plan voor de nieuwe woonwijk in Rustenburg op de plaats van het oude zwembad? Het uitzicht vanuit de uiterwaarden op de stad is nu grondig verpest.” Van Rossem deed een dringend beroep op de aanwezige Raadsleden om Wageningen nu eens mooier te maken. Herstel van het vestingstadkarakter ligt heel erg voor de hand. Wageningen moet de gracht weer open graven. Het plantsoen moet weer een mooi stadspark worden. Zo krijg je weer een prachtige groene singel om het stadscentrum. “En een parkeergarage in het centrum? Dat heeft Wageningen toch niet nodig!”
 
De Wageningse politiek was ruim vertegenwoordigd. Alle aanwezige Raadsleden waren in principe vóór herstel van de stadsgracht. Maar ze hielden vaak een slag om de arm omdat dit de bouw van een parkeergarage op die plek in de weg kan staan. Mathilde Maijer liet weten dat de PvdA al in juli in de Raad heeft gezegd voorstander te zijn van herstel van de stadsgracht. Ook Joris Tielens van Groen Links is voor, maar hij wees er wel op dat een en ander gefinancierd moet kunnen worden. Theo Lubbers (CDA) was ook voorstander. Hij liet weten dat hij contact heeft met een Gedeputeerde over provinciale subsidie. Ingrid Lefeber van D66 ... De Stadspartij tenslotte toonde zich bij monde van Nelly van Haren een groot voorstander van zeer spoedig herstel van de gracht. Met een parkeergarage op het Gerdesplein zouden veel auto's de binnenstad uit kunnen. “We moeten terug naar het oorspronkelijke idee achter het masterplan, waarbij het ging om verbetering van de oostelijke entree tot de stad.” De raadsleden wachten nu een nieuw plan van het College af. In november zou dat in de raadscommissie moeten komen.

 

Conclusie van de avond was dat Wageningen eerst moet besluiten wat het wil. Vrijwel iedereen staat in principe achter het herstel van de stadsgracht. Waar een wil is, is een weg. Een eerste stap is in ieder geval het voorkómen van onomkeerbare maatregelen. Dus geen bouwplannen op plaats van de gracht. Een tweede stap is een haalbaarheidsstudie naar het herstel van de gracht; welke muurrestanten zitten er nog onder de grond, en hoeveel kost het herstel.

Comments