Leigetakstar

Leigesatsar AL Stadlandet Grendahus

Gjeldande frå 01.07.2009

Heile huset    (Bryllaup etc)                                                        Kr.      5000,-

Heile huset    (Basar,julemesse)                                                Kr.       2500,-

Heile huset    (konferansar u/dans, møter, UKM etc)                    Kr.       2500,-

Heile huset    (Konferansar m/dans)                                           Kr.       3500,-

Heile huset    (Dans,underhaldning,mat)                                     Kr.       5000,-(+5%*) (+10%**)

Salen oppe    (Dans etc)                                                           Kr.       3000,-(+5%*) (+10%**)

Salen oppe    (Teater,konsertar,juletrefest etc)                            Kr.       1500,-

Salen oppe + kjøkken                                                               Kr.       2000,-

Matsalen + kjøkken                                                                  Kr.       1500,-

Matsalen u/kjøkken                                                                  Kr.          500,-

Kjøkken (koking av rømmegraut etc)                                          Kr.        1000,-

Møte i garderobe eller møterom for ikkje-andelseigarar                Kr.         300,-

Salsmesse i garderobe                                                            Kr.         1000,-

Salsmesse i matsal, garderobe, toalett                                    Kr.          2000,-

Utstillingar nede, pr. dag                                                         Kr.          1000,-

Utstillingar heile huset, pr dag                                                 Kr.           2000,-

Skulemusikken; øving + musikk-kafe                                       Kr.           2500,-

Lagring av instrument pr. år                                                     Kr.           2500,-

Musikkøvingar, pr. gong                                                          Kr.             100,-
Diskotek                                                                                Kr.             500,-

Utleige av stolar pr. stk.                                                           Kr.               10,-    

Utleige av bord pr. stk.                                                             Kr.               20,-

Utleige av bardisk                                                                    Kr.              300,-

 Lokale lag og organisasjonar betaler 5% av netto overskot over  kr. 1000,-

Utanbygdes lag og organisasjonar betaler 10% av netto overskot over kr. 1000,-

Lag og organisasjonar som er andelseigarar, kan ha styremøte gratis i huset.

 

NB!! Ved avbestilling seinare enn 3mnd før arrangementet, vert halve leigesummen fakturert.      

Comments