Stanisław Meyer, PhD

Stanowisko: adiunkt w Instytucie Filologii Orientalnej UJ

Edukacja:
2007, doktorat, University of Hong Kong
2002, mgr historii, University of the Ryukyus, Japonia
1998, mgr japonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Zakres badań: historia Riukiu i Okinawy, japońskie mniejszości narodowe, japoński kolonializm i nacjonalizm

Stypendia i staże zagraniczne:
2014-2015, Tokyo University of Foreign Studies, staż naukowy w ramach stypendium Fundacji Hakuho
2009-2010, White Rose East Asia Center (University of Sheffield, UK), staż postdoktorancki w ramach programu "KOLUMB" Fundacji na Recz Nauki Polskiej
2004-2005, University of the Ryukyus (Japonia) staż naukowy, stypendium Japońskiej Fundacji (The Japan Foundation)
2003, The Daiwa Bank Award for Japanese Studies, University of Hong Kong
1999-2002, University of the Ryukyus, staż naukowy, stypendium rządu japońskiego Monbusho
1996-1997, University of the Ryukyus, kurs językowy, stypendium rządu japońskiego Monbusho

Projekty:
Internetowa platforma do nauki pisma japońskiego "Kanji Jigoku" (http://info.filg.uj.edu.pl/~smeyer/kanji/)

Ważniejsze publikacje:

Historia Okinawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

"Wizyta księcia Sapiehy na Riukiu: przyczynek do rozważań na temat problemu kolonizacji Okinawy przez Japonię", [w:] Maria Kurpaska, Tomasz Wicherkiewicz, Maciej Kanert (red.), Thesaurus gentium & linguarum: a festschrift to honour professor Alfred F. Majewicz, Jeżeli P to Q, Poznań 2016.

"Ryūkyū shobun: a difficult chapter in Okinawan history", [w:] Ina Hein, Isabelle Prochaska-Meyer (red.), 40 Years Since Reversion: Negotiating the Okinawan Difference in Japan Today, Department of East Asian Studies Japanese Studies, University of Vienna, Vienna 2015.

“Wstęp naukowy - orientalizm i Japonia”. W: Arkadiusz Jabłoński. Japoński miszmasz. Baranowo: Jeżeli P to Q, 2015.

“Japonia, acz niezupełnie: Okinawa w oczach Japończyków”. W: Romuald Huszcza (red.). Inishie manabi, atarashiki manabi: Studia japonistyczne dedykowane Mikołajowi Melanowiczowi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

"Japońskie mniejszości etniczne: przegląd wybranych zagadnień", Azja-Pacyfik, nr 15, 2013.

"Rok po Fukushimie: chwila refleksji", Azja-Pacyfik, nr 15, 2013.

"Okinawa: a different Japan? A historian‘s perspective", Minikomi, nr 82, 2012.

"Instytucja obywatelstwa w Japonii a status mniejszości etnicznych i narodowych". W: Elżbieta Kostowska-Watanabe (red.). Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Kraków: Universitas, 2012.

"Japanese Minorities and The Question of Citizenship: The Case of The Ainu, Koreans and Okinawans", Silva Iaponicarum, nr 27-28, 2011.
http://www.silvajp.amu.edu.pl/Silva%202728.pdf

Civilisation of Evolution, Civilisation of Revolution: Metamorphoses in Japan 1900-2000 (red. A Jabłoński, S. Meyer, K. Morita). Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2009.

„Gejsza i samuraj: rozważania na temat mitu wyjątkowości Japonii”, [w:] Ewa Pałasz-Rutkowska (red.), Dziesięć wiekow Genji monogatari w kulturze Japonii 1008-2008, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2009.

„Ōta Chōfu, an Okinawan Journalist (1865-1938)”, [w:] A. Jabłoński, S. Meyer i K. Morita (red.), Civilisation of Evolution, Civilisation of Revolution: Metamorphoses in Japan 1900-2000. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2009.

"In Defense of 'Invented Traditions': The History of Okinawa as Portrayed in Narratives of Karate", Silva Iaponicarum, nr 15, 2008.
http://www.silvajp.amu.edu.pl/Silva 15.pdf#page=11

"Okinawa i problem tożsamości japońskiej", [w:] K. Gawlikowski i M. Ławacz (red.), Japonia na początku XXI w: polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

"Zmiany w organizacji struktur rodowych a proces kształtowania się tożsamości etnicznej Okinawy w czasach współczesnych", Przegląd Orientalistyczny, nr 3-4, 2007.

"The rhetoric of the assimilation ideology in the remote islands of Okinawa: becoming Japanese or Okinawan?", Eras Journal, Edition 9, November 2007.
http://arts.monash.edu.au/publications/eras/edition-9/final-pdf-versions/meyer-article.pdf

"Okinawa - tradycja współczesnej Japonii," Japonica, nr 16/2003.

"O japonizacji riukiuańskich imion i nazw własnych", Japonica, nr 15/2002.

"Geneza i proces powstawania japońskiej tożsamości Okinawy", Japonica, nr 13/2000.Comments