Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Місія кафедри: формування національної бізнес-еліти, що має креативний ресурс для створення і підтримання власного іміджу, розбудови сприятливого бізнес-середовища як в Україні, так і поза її межами. 

Кафедра пропонує спектр освітніх послуг відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України як випускаюча кафедра в галузі знань 05 "Соціальні й поведінкові науки" 
спеціальності освітнього рівня "бакалавр" та "магістр" 051 "Економіка"

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у суспільстві в умовах глобальних викликів; спеціалістів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем з різних сфер функціонування соціально-економічної системи країни, зокрема: 
-       дослідження особливостей і механізмів функціонування ринку, вимірювання і прогнозування попиту та пропозицій, тенденцій іх розвитку, виявлення потреб споживачів, їхніх мотивацій; 
-       розроблення конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємств на основі розуміння логіки бізнесу; 
-       обґрунтування та прийняття стратегічних рішень у сфері управління ресурсами та економіки бізнесу; 
-       застосування основ антикризового та ризик-менеджменту у практиці господарювання; 
-       економічне обґрунтування та організація рекламних заходів, презентацій, акцій, виставок та ярмарок тощо; 
-       ефективна реалізація облікової й контрольно-фінансової діяльності;
-       практичне застосування теоретичних та експериментальних досліджень у сфері фінансово-економічних процесів; 
-       використання у практичній діяльності отриманих знань щодо системи оподаткування, страхування, безпосереднього керівництва підприємством, його матеріально-технічним забезпеченням; 
-       здійснення ґрунтовного аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір. 

Кафедра готує:
-       економістів; 
-       бізнес-управлінців; 
-       інвестиційних та інноваційних аналітиків-управлінців; 
-       фахівців з бізнес-планування; 
-       консультантів з економічних питань; 
-       консультантів у бізнес сфері 
 Сфери працевлаштування:
- підприємства усіх галузей та сфер діяльності; 
- бізнес-структури; 
- органи державної влади та місцевого самоврядування; 
- приватні підприємці; 
- управляючі компаній