Predstavitev

Svet staršev osnovne šole Fram

je neodvisno telo sestavljeno iz predstavnikov vseh staršev otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in vrtec Fram, ter njihovih namestnikov.

Osnovni cilj sveta staršev je v komunikaciji s predstavniki šole in vrtca izpostavljati in povdarjati ključne izobraževalno-varstvene dejavnike, ki vplivajo na razvoj otrok.

Člani sveta staršev svoje poslanstvo izvajajo aktivno, razumno in dobronamerno.