กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

อััตราระยะทางมาตรฐาน  จากสถานีอนามัยถึงจังหวัดนครพนม  ใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปประชุมต่างๆ
1.สอ.มหาชัย    40  กม. 2.สอ.โคกสว่าง   52  กม.  3.สอ.โคกสูง   48  กม.       
4.สอ.หนองเทาใหญ่   52  กม. 5.สอ.หนองฮี    46  กม.  6.สอ.กุตาไก้  35  กม.         7.สอ.โพนสวาง   35  กม.    8.สอ.นามะเขือ  25  กม. 9.สอ.นาดอกไม้  41  กม.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบพัสดุ ปี 2535

-
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
23 ก.ย. 2552 01:13
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
8 ม.ค. 2552 21:04
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
8 ม.ค. 2552 20:56
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
16 ก.ค. 2552 03:46
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
8 ม.ค. 2552 21:03
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
8 ม.ค. 2552 21:03
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
23 ก.ย. 2552 01:13
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
8 ม.ค. 2552 20:56
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
8 ม.ค. 2552 21:04
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
5 มี.ค. 2552 00:00
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
9 ก.พ. 2554 02:20
Ċ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
23 มิ.ย. 2552 01:31
Comments