งานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา (ทส.003)

โพสต์5 ส.ค. 2552 21:46โดยธวัชชัย แสงจันทร์   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2552 22:27 ]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลปลาปากให้ส่งรายงาน เฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประัถมศึกษา ทส. 003  ตามแบบฟอร์มดังนี้ ขอให้ส่งเมล์มาที่ สสอ.ปลาปาก หรือ แต่ละสถานีอนามัยกรอกข้อมูล ที่นี่
Ĉ
ธวัชชัย แสงจันทร์,
5 ส.ค. 2552 21:48
Comments