หน้าแรกhttp://bps.moph.go.th/new_bps/node/77ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่เมื่อ 07 ก.ค. 2017
ขบวนการดำเนินงานในรูปแบบ นาจะหลวยโมเดล ....


                                              
เผยแพร่เมื่อ  23 ม.ค. 2017สาธารรณสุขอำเภอนาจะหลวย ได้ทำร่วมทำกิจกรรมและการทำงานใน ปี 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือช่วยกันร่วมกิจกรรมและการทำงานด้วยดีและความความสุข ทุกท่าน จึงได้ เก็บภาพการทำงานตลอดทั้งปี 2559 มาให้ทุกท่านได้รับชม.....                   
 เผยแพร่เมื่อ 16 ม.ค. 2017

อสม. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาจะหลวย....      

 

  


นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย


กระทรวงสาธารณสุข

http://www.phoubon.in.th/

http://203.157.166.27/Ub-SIMs/

http://ubn.hdc.moph.go.th/hdc
https://www.ega.or.th/th/index.php
กระทรวงแรงงาน