Wiadomości‎ > ‎

Walne Zebranie Marzec

opublikowane: 18 mar 2018, 13:03 przez Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani
W dniu 15 marca 2018 r. Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani, odbyło Walne Zebranie sprawozdawcze z działalności za 2017 r., na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na zebraniu jednogłośnie podjęto uchwałę zatwierdzającą powyższe sprawozdania.


Comments