Terminarz

Przeglądaj kalendarz w poszukiwaniu terminu najbliższych spotkań

Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani

Nauka Mowy

Harmonogram nauki mowy

Zajęcia nauki mowy w I półroczu 2019  będą odbywać się zgodnie z harmonogramem:

Styczeń :    7, 14, 21


Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 10:00 - 12:00 w sali
konferencyjnej nr 19 lub w innym wskazanym miejscu.Zebrania Stowarzyszenia

ZEBRANIA
 odbywają się o godz. 12:30
Sala Audiowizualna Szpitala
2019r.

STYCZEŃ - 21.01.2019

LUTY -14.02.2019

MARZEC -14.03.2019

KWIECIEŃ -11.04.2019

MAJ -09.05.2019

CZERWIEC -13.06.2019

O wszelkich zmianach będziemy informować telefonicznie.


Dyżury

HARMONOGRAM  DYŻURÓW  CZŁONKÓW  ZARZĄDU


Dyżury odbywają się w pomieszczeniu Stowarzyszenia:

Od godz.12:00 - 14:00